kolmapäev, 28. september 2016

Вирумааский Колледж приглашает принять участие в мероприятии "Ночь Науки".

Во все комнаты нужна предварительная регистрация.


30. september kell 18.00-21.30
18.00 - 18.20
Võimalik jälgida ise meisterdatud drooni lendu kolledži rohealal.
На зеленой площадке колледжа можно наблюдать за полетом самодельного дрона.
1. Töötoad (kõik eelregistreerimisega),
1. Мастерские (все с предварительной регистрацией),
1.1 Väike iseliikur (tasuline 5€), alates 10. eluaastast või koos täiskasvanuga
1.1 Маленький самоходный механизм (плата за участие  5€), от 10 лет или с взрослым
REGISTREERIMINE kell 18.30 REGISTREERIMINE kell 19.30 REGISTREERIMINE kell 20.20
1.2 Mälumäng "Teadus ja ulme"
1.2 Игра- тренировка памяти "Наука и фантастика"
REGISTREERIMINE kell 18.30 REGISTREERIMINE kell 19.30 REGISTREERIMINE kell 20.20
1.3 Põlevkivi – kas kasu või kahju?
1.3 Горючий сланец – польза или вред?
REGISTREERIMINE kell 18.30 REGISTREERIMINE kell 19.30 REGISTREERIMINE kell 20.20
1.4 Õpeta robot suhtlema! (roboti programmeerimine)
1.4 Учись общаться с роботом! (программирование робота)
REGISTREERIMINE kell 18.30 REGISTREERIMINE kell 19.30 REGISTREERIMINE kell 20.20
1.5 Virtuaalreaalsus (tasuline 2€)
1.5 Виртуальная реальность (плата за участие 2€)
REGISTREERIMINE kell 18.15 REGISTREERIMINE kell 19.15 REGISTREERIMINE kell 20.15
1.6 Unistuste kodumaja, (arvutiklassis)
1.6 Дом своей мечты, (в компьютерном классе)
REGISTREERIMINE kell 18.15 REGISTREERIMINE kell 19.15 REGISTREERIMINE kell 20.15
1.7 Vestlustuba "Tulevikutarbimine kas roheline on ikka roheline?"
1.7 Комната дискуссии "Потребление будущего – зеленое все -таки зеленое?"
REGISTREERIMINE kell 18.15 REGISTREERIMINE kell 19.15 REGISTREERIMINE kell 20.15
1.8 Maailm läbi kaleidoskoobi! (tasuline 2€)
1.8 Мир через калейдоскоп (плата за участие 2€)
REGISTREERIMINE kell 18.15 REGISTREERIMINE kell 19.15 REGISTREERIMINE kell 20.15
1.9 Valguse juhtimine! (Arduino ja Rasberry PI), alates 12. eluaastast või koos täiskasvanuga
1.9 Управление светом! (Arduino ja Rasberry PI), от 12 лет или с взрослым
REGISTREERIMINE kell 19.00 REGISTREERIMINE kell 20.00
2. Teadusteatrid
2.1 Müstiline keemia, kell 18.10, 19.40
2.2 Nähtamatu nähtavaks! kell 18.40, 20.05
2.3 Hologramm kell 19.10, 20.30
2. Научные театры
2.1 Мистическая химия, время 18.10, 19.40
2.2 Невидимое сделать видимым!  время 18.40, 20.05
2.3 Голограмма, время 19.10, 20.30
3. Tulevikukohvik avatud kell 18.00 – 21.00
3. Кафе будущего открыто с  18.00 – 21.00
4. II korruse fuajees – jooksvalt kell 18.00-21.00
4. II этаж фойе – в течение вечера 18.00-21.00
4.1 Katsed toiduainetega, kas tervislikud või mitte?
4.1 Опыты с продуктами, полезные или нет?
4.2 Loogika mäng: avasta oma võimed! (Quest), kell 18.30, 19.30 (tasuline 2€)
4.2 Игра на логику: открой свои возможности ! (Игра Квест), время 18.30, 19.30 (плата за участие 2€)
4.3 Rebasemäng ehk raadioorienteerumine (tasuline 2€)
4.3 Охота на лис или радиоориентирование (плата за участие 2€)
4.4 Põlevkivi 100+
4.4 Горючий сланец 100+

4.5 Liivamüsteerium
4.5 Песочная  тайна (песочная мистерия)
5. Ilutulestik kell 21.00
5. Фейерверк, время 21.00


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar